Start och bana

Torntjänst
Alla besättningar delar solidariskt på torntjänst och det innebär att man ska stå i tornet en onsdag. Båten kan segla om man står i tornet men resultatet räknas inte då. Torntjänst innebär att man ska välja rundningsmärken.
Sätta upp flaggorna i startapapparaten.
Förteckna startande båtar samt anteckna vilka som seglar utan flygande segel (röd/vit vimpel förs på akterstaget).
När tiden är inne starta proceduren
Ta in båtarna i målgång samt anteckna seglad tid
Ta ner flaggor, stänga och låsa ton samt ta med protokoll till klubbhuset när sista båt gått i mål.

Banläggning
En bana som ska seglas läggs ut inför start, banan visas med nummerskyltar på tornet och ska läggas så att det blir kryss/undanvind i så stor omfattning som möjligt. För att uppnå detta används dom tillgängliga märkena.

Banans längd bör vara ca 1-2 timmar, något kortare i slutet av säsongen pga mörkret. Räkna ca 3knop på kryss och 5 knop övriga bogar vid medelvind, 50% upp vid hårdare vind och 50% ner vid svaga vindar. Avstånd mellan märken syns i avståndstabellen.

Banan ska läggas utan att banbenen korsas, rita upp banan på ett papper om du är osäker. Rundningarna visas med grön eller röd skylt. Röd skylt innebär babords rundning (vänster sida på båten), Grön skylt styrbord (höger sida på båten) .

Märke M behöver inte tas med om den inte ska användas för rundning.

Vid osäkra vindar läggs en bana med flera rundningar som inkluderar M (yttre mål) M rundas alltid utifrån och in mot land. När M är med i banan kan tävlingen kortas av genom att ta målgång med startapparaten vid rundning av M. Vid svaga vindar riktning ca öst/väst, använd tex 1R-MR-1R-MR-1R (tre varv runt märke 1).

Vid svaga vindar riktning Norr/Syd använd exempelvis 1G-2G-M-2G. eller ersätt 2 med 3 eller 4.

När märken som ligger norr ut ska användas inkluderas alltid 1G i banan (2, 4, 3, 4, 5, 6, 7) detta för att inte alla båtar ska trängas runt M (yttre), vid märken i 289 gr (märke 8) och söder ut behövs inte märke 1 i banan, det finns en naturlig begränsning i yttre piren som hindrar kaos vid M söder.

Det går inte att påverka vinden och en utlagd bana kan alltid kantra om vinden plötsligt vänder, sätt inte ut banan för tidigt om det är osäkert, avvakta till 15 min innan varning (18:45) för att variera vindriktning in i det sista. Men förbered olika alternativ innan så du är beredd. Titta alltid på din utsatta bana från sjöhållet så den är i rätt ordning och att skyltar är rätt. Vi har ingen möjlighet att avblåsa en startad tävling, enbart ta i mål vid passage av mållinjen.

Vi har inga begränsningar avseende vindstyrka, det är alltid seglaren själv som avgör om det går att starta.