Handbok för automatisk startutrustning

Systemet består av en PLC (styrdator) och en dator med ett program ”RaceStarter” som tillsammans sköter startprocedur med ljudsignaler och flaggor, samt håller reda på tiderna för båtarna.

PLC’n sköter med sina in- och utgångar tutan och flaggorna via ett rack med magnetventiler.

En kompressor upprätthåller lufttrycket i pneumatiksystemet.

Dra upp rullgardinen och ta ner skylten i sidofönstret.

Steg 1.

Slå på strömmen till skärmen (och eventuellt datorn om denna ej är startad) och starta programmet ”RaceStarter”.

Steg 2.

Montera flaggorna i sina respektive rör enligt bilden nedan. Markeringar finns vid rören. OBS! Det är viktigt att flaggorna placeras i rätt rör (ingen flagga i mitten positionen).

Steg 3.

Vrid kranen till öppet läge enligt bilden nedan. Rör ej de två tryckregulatorerna!

Steg 4.

Vrid strömbrytaren som sitter på väggen till läge ”1” för att starta kompressorn som är placerad bakom skjutluckorna under bänken på vänster sida.

Steg 5.

Vrid omkopplaren på skåpsgaveln till läge ”Auto”.

Steg 6.

Kontrollera vindriktning och styrka. Använd banbeskrivningen för att planera lämplig bana utifrån rådande omständigheter. Försök att lägga en sk. ”kryss- länsbana” som tar c:a 1h. Tänk på att max-tiden är 2,5h.

För mer information om att planera för en bra bana se här: Start och bana

När banan är bestämd häng upp skyltarna i rätt ordning sett ifrån havet. Detta bör göras senast ca 15 minuter före starten.

Steg 7.

Notera alla segelnummer och om någon avser att segla med eller utan spinnaker (avvikande från föranmälan). När tillfälle ges väljs båtarna in i datorn (fältet nere till höger) via en lista som öppnas genom att vänsterklicka i fältet. Ordningen spelar ingen roll. Högerklicka för att ta bort en rad.

Steg 8.

När 6 minuter återstår till den tänkta starttiden (tex 19.00) klicka på knappen ”Börja”. Nu startar nedräkningen till starten. Startproceduren sköter sig själv. Kontrollera och notera eventuella ”tjuvstarter”.

Målgång.

Förbered målgång genom att ta fram tryck-knappen som hänger till vänster vid luftreglagen. Sladden är tillräckligt lång så att man skall kunna placera sig i linje med mållinjen

För varje deltagande båt som skär mållinjen tutas det c:a 1,5s med knappen. Samtidigt registreras den seglade tiden i datorn (fältet nere till vänster) Notera i vilken ordning båtarna gått i mål. När tillfälle ges förs målgångsordningen in i fältet med deltagande båtar genom att klicka i rutan (placering) efter respektive båt och skriva in båtens placering.

Skriv gärna ett ”målgångsprotokoll” på ett papper.

När alla båtar kommit i mål klicka på knappen ”Avsluta”.

Stäng av strömbrytaren till kompressorn. (omvänt steg 4).

Stäng kranen (omvänt steg 3).

Ta in skyltarna.

Plocka ner flaggorna.

Sätt omkopplaren på skåpsgaveln i läge ”0”.

Dra ner rullgardinen och häng en skylt i sidofönstret.

Stäng inte av datorn!! Någon från Kappseglingsklubben kommer ut och tar hand om resultatet i datorn.