Resultat enkätundersökning

Här kommer lite sammanfattning från undersökningen våren 2021