Medlemskap


Vill du bli medlem så skicka ett mail till ”lagunenkappseglingsklubb at gmail.com” innehållande:

  • Namn
  • Adress
  • E-post adress
  • telefonnummer

Det är inget krav att vara medlem för att kunna segla på våra onsdagsseglingar, men om man vill delta i en segling som är sanktionerad av Svenska Segelförbundet (till exempel Saltholm Runt, DM eller SM) måste man vara medlem i en officiell kappseglingsklubb.

Medlemskap i kappseglingsklubben kostar 100:- och betalning kan göras till Bankgiro 460-4369, märk betalningen med ditt namn.